Dijital Eğitim Asistanı Yarışması

logoedonusum

Türkiye’nin kalkınmasında en önemli faktör olan eğitimin çağımızda daha etkili ve yaygın olabilmesi ancak teknoloji ve internet olanaklarından yararlanmakla mümkün olabilecektir.  Bu doğrultuda, eğitimde teknolojiyi kullanmakta olan okul/eğitim kurumları, STK’lar ve özel yazılım şirketlerinin örnek olabilecek uygulamalarını sunabilecekleri bir yarışma düzenlemek amacıyla yola çıkmış bulunuyoruz.

Yarışmalar iyi örneklerin ortaya çıkarılması ve daha iyi uygulamaların geliştirilebilmesi için önemlidir. Bu nedenle “VII. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler” Konferansı’nda ikinci defa programa alınmıştır. 25 Mayıs 2018 – 25 Temmuz 2018 tarihleri arasında K12 (ilkokul, ortaokul ve lise), üniversite, özel sektör, kamu ve diğer kurumlardan (vakıf, dernek vb. gibi diğer kuruluşlar veya bireysel başvurular) başvuru kabul edilecektir.

Başarılı projeler, 13 Eylül 2018 tarihinde konferansın açılış gününde onurlandırılarak eğitim ve iş sektörüne duyuruları yapılacaktır. Aynı gün öğleden sonra düzenlenecek olan bir oturumda proje sahiplerine projelerini sunma imkânı tanınacaktır. Ayrıca web sitesinde projelerin özetleri yayınlanacaktır.

Lütfen yarışma hakkında genel bilgileri ve başvuru koşullarını öğrenmek için Yarışma Yönergesini okuyunuz. Yarışma Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız. Yarışma ile ilgili her türlü sorunuzu edonusum@tovak.org adresine gönderebilirsiniz.