Yürütme Kurulumuzdan

hilmicolakoglu
Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
Gelişen teknoloji, yeni bilgi ve beceriler elde etmek için insanları sürekli öğrenmeye mecbur kılmakta, yarınını da bugünden inşa etmeyi gerektirmektedir. Yeni teknolojilerin eğitimde kullanılması ve geleceğin teknolojilerini kullanacak insan gücünün yetiştirilmesi stratejik bir sorumluluğumuzdur. Eğitimde robotik, sanal gerçeklik, yapay zeka, öğrenen makineler, derin öğrenme, büyük veri analizi, endüstri 4.0 gibi yeni teknolojilerin konuşulduğu, yarışmaların yapıldığı Future Learning Konferansları başta akademisyenler olmak üzere
öğretmenlere ve öğrencilere yeni ufuklar açmaktadır. Teknolojiyi eğitimle buluşturan işletmelerin kendilerini güncellemeleri, ürünlerini hedef kitleleri ile buluşturmaları için fırsat sağlamaktadır. Ayrıca geleceğin eğitiminin ele alındığı Future Learning konferansları sonuçları ile eğitimde geleceği planlayacak politika geliştiricilere de ışık tutmaktadır.
Eğitimi dönüştürecek olan öğretmendir. Konusu “Eğitimde Dijital Dönüşüm” olan Future Learning 2018 Konferansı kapsamında bakanlığımızın da desteğiyle öğretmenlerimize eğitimde yeni teknolojileri ve yeni yaklaşımları içeren seminerler verilecektir. Her kesimden katılımcılarına katkı sağlayacağını ümit ettiğim bu konferansta buluşmak dileğiyle…

sevinc
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı
İlk Future Learning konferansını yaptığımız 2004 yılında, uzaktan eğitim ve e-öğrenme konuları Türkiye’de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin dışındaki yüksek öğretim kurumlarında yeni yeni telaffuz edilmeye başlanmış ve bir öğretim yöntemi olarak kullanılıp kullanılamayacağı tereddütleri yaşanmaktaydı. Oysa teknoloji öyle hızlı gelişmekteydi ki, bireyleri ve toplumları aynı hızla değişen dünya koşullarına hazırlamak pek çok araştırmacı ve akademisyenin, devlet ve özel sektör kurumunun ve sivil toplum kuruluşunun gündemine oturmuştu. İstanbul Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği bu konuda da duyarlılık göstererek, uzaktan eğitim ve e-öğrenme konularında yurtıdışındaki gelişmeleri türk akademisyen ve ilgililere aktaracak ve türk akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcıların da kendi deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşacakları bir platform sağlamış ve bugün artık bir marka olmuş “Future Learning” konferansları doğmuştur.
İlk konferansımızda, aslında ilköğretim kurumlarının e-öğrenmeyi uygulamada daha cesaretli olduğu ortaya çıkmıştır. Bunu doğal bir sonuç olarak kabul etmek gerekir çünkü bireyleri değişen dünya koşullarına hazırlamak ilköğretim ve öncesinden başlamalı. Bu yıl gerçekleştireceğimiz 7. Future Learning konferansımızda tam da bu durumu konu edinerek, “Eğitimde Dijital Dönüşüm” sürecini masaya yatıracağız. Türkiye Bilişim Vakfı ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı ile başarılı bir konferans gerçekleştireceğimize ve ülkemiz için çok faydalı sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyorum.
Siz değerli araştırmacıları 11-14 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde ağırlamaktan onur duyacağımızı bir kez daha belirtir, konferansımızda birikte olmayı diler saygılarımı sunarım.

dr-aydin-kolat
Dr. Aydın KOLAT
TBV Ankara Temsilcisi
Gelecekteki öğrenmeye ilgi duyan, merak eden, deneyimlerini paylaşmak isteyen değerli akademisyenler, özel ve kamu sektörü çalışanları, İnsan Kaynağı Bölüm sorumluları…
Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Uluslararası Gelecekte Öğrenme Konferansı (Future-Learning 2018) 11-14 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul’da İstanbul Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Diğer yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Konferansın düzenleyicileri arasında yer alıyor..
Teknolojideki gelişmeler, buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekler, sosyal yaşantımızdaki değişiklikler, beraberinde eğitim teknolojilerinde de köklü değişikliklerin yapılmasını zorunlu hale getirdi. Bir taraftan kuşaklar arasında çatışma, diğer taraftan bilgi ve teknolojiyi iyi kullananlarla kullanamayanlar arasında ortaya çıkan sayısal bölünme, her yaşta bireyin sürekli olarak kendini geliştirmesi çözümünü ortaya çıkardı. Dijital dönüşümün tüm dünyaya hızlı bir giriş yaptığı günümüzde, kendini değişime uyduramayan yöneticilerin de çalışanlarıyla problemleri artıyor, bunun sonucu da verimlilik düşüyor..
İşte tüm bu problemlere 11-14 Eylül 2018 tarihleri arasında “Gelecekte Öğrenme Konferansında” çözümler arıyor olacağız. Bir tarafta bilimsel makaleler sunulurken, diğer tarafta çeşitli panellerde konusunun uzmanları ile bu güncel sorunlarımızı tartışıp çözümler arıyor olacağız.
Konferansımız ile ilgili detaylı bilgiye www.futurelearning.org.tr adresinden erişilebilir.
Konferansımızda buluşmak ümidi ile..

meb
Prof. Dr. M. Erdal BALABAN
Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı
Başkan Yardımcısı
Türkiye Bilişim Derneği ve İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü öncülüğünde ilk defa 2004 yılında başlatılan Future Learning konferansımızın, bugüne kadar Enformatik Bölümü öncülüğünde devam ettirilmesinin kıvancını yaşıyoruz. Türkiye Bilişm Derneği (TBD), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) gibi Sivil Toplum Hizmetlerinin katkıları ve eşgüdümlü çalışmaları ile kapsamı ve hedef kitlesi genişletilmiş ve bugüne kadar sürdürülmüştür.
İlki 2004 yılında gerçekleştirilen Future Learning konferanslarımızın, geliştirilen yeni eğitim teknolojileriyle halen gündemde kalması ve bugüne kadar sürdürülebilmesi bir başarı örneği olarak gösterilebilir. Her konferansın içeriği geliştirilmiş ve konferansa katılım giderek artmıştır. Özellikle bu yılki konferansımız, yarışma, çalıştay, paneller, eğitim ve atölye çalışmaları ile daha da zenginleştirilmiştir.
Ayrıca FL2016 ile beraber bir sivil toplum örgütü olarak Toplum Hizmetleri Vakfı’nın (TOVAK) da dahil olması konferansımıza ayrı bir güç kazandırmıştır.
Konferansın gelecekteki eğitime ve öğrenmeye katkı sağlamasını, tüm eğitim sektörüne, üniversitelere, kurumlara, ilk, orta ve lise düzeyindeki okullara yararlı olmasını diliyorum.

dt
Deniz TİRYAKİOĞLU
TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Bilişim Derneği kamu yararına çalışan bir dernek olup kurucuları, üyeleri ve gönüllüleri ile birlikte bilişim sektörünün başlangıcından beri üstlendiği liderlik, öncülük, danışmanlık görevlerini aynı heyecan ve hızla sürdürmektedir. Bizler Ulusal ve Uluslararası düzeyde ülkemizi çağdaş, güvenilir bir geleceğe ulaştırmak misyonu ile çalışmaktayız. Sektörü ve bireyleri teknolojik gelişim ve değişimlerden haberdar etmek, sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak; ülke kalkınmasının bilgiye dayalı, verimli bir ekonomiye, toplum yapısının ise kişi ve kuruluşların verimli çalıştığı bir bilişim toplumuna dönüşmesine katkı sağlamak birincil görevimizdir.
Geleneksel eğitimin ağırlıkta olduğu günümüzde “teknoloji ve internet” eğitim ve öğretim dünyasına sunulan en önemli iki değerdir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretimde etkin ve verimli kullanılması ve bireysel öğrenmenin mümkün hale gelmesi sanal ortamda eğitimin geleceğini belirleyecektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye Bilişim Derneği olarak İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü ile beraber ilk defa 2004 yılında Future-Learning konferansını düzenledik ve bugüne kadar İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı ve diğer destek veren STK larımız ile başarılı bir şekilde devam ettirmekteyiz. Bu yıl 11-14 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Beyazıt İstanbul adresinde yedincisini gerçekleştireceğimiz Future-Learning “Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler 2018” Konferansı’ mızda eğitimde dijital dönüşümün dünyada ve Türkiye’ deki araştırmaların sunulacağı çalışmalardan ve yeni bir dönem açacak olan dijital teknolojilerden bahsedeceğiz. Konferansımıza tüm eğitim kurumlarını, STK’ları özel sektör ve kamu kurumlarını katılmaya davet ediyoruz. Katılımınız bizleri onurlandıracaktır