Önemli Tarihler

Genişletilmiş özet gönderimi için son tarih: 15 Mayıs 2018 1 Haziran 2018
Sonuçların Açıklanması: 15 Haziran 2018
Konferans Tarihi: 11-14 Eylül 2018
MEB Öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim seminerleri:11-12 Eylül 2018
Çağrılı konuşmalar, Bildiri Oturumları, Yarışma, Paneller, Çalıştaylar, Sosyal ve Kültürel Program.:13-14 Eylül 2018