Amaç ve Kapsam

Bilmeye olan istek ile başlayan öğrenme, toplumsal yaşamı şekillendirmede temel unsur olmuştur. Teknolojinin gelişmesi ile öneminden hiçbir şey yitirmemiş, özellikle Bilgi Teknolojisi’nin etkisi ile öğrenme, farklı boyutlar kazanarak, günümüzde daha çok platformda ve daha sık tartışılmaya başlamıştır.
Bu konferansın düzenlenmesindeki amaç; gelecek için öğrenme alanındaki yeniliklerin sunulmasına ve tartışılmasına ortam sağlamaktır. Ayrıca öğrenmenin odağında bulunan ve onun temel varlık nedeni olan insanın yaşamboyu öğrenmesi ve nitelikli yetişebilmesi için en doğru, etkin ve verimli yöntemler, stratejiler, teknikler ve teknolojilerin geliştirilmesi için fikirlerin ortaya atılması ve tartışılması teşvik edilecektir.
Konferans ana teması olan Eğitimde Dijital Dönüşüm kavramı, geleceğin öğrenenlerini, öğrenme yöntemlerini ve öğrenme ortamlarını içermektedir. Konferansın amacı, ortak bir öğrenme platformu ve kültürü yaratmak için uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve ortaklığı teşvik etmektir. Bu nedenle; gelecekteki öğrenmeye odaklanan katkılarınızı; bildiri ya da poster sunarak, panel ya da çalıştay düzenleyerek katılmanızla bekliyor ve bu katkılarınızdan güç alacağımıza inanıyoruz.