Dünya’dan Eğitim Örnekleri / Karşılaştırmalı Eğitim

Panelin genel amacı:

Konferansın ana teması ile paralellik taşıyan bu panelin amacı, tüm dünyada eğitim kurumlarında gittikçe daha yaygın kullanılmaya başlanan dijital teknolojilerin, farklı ülkelerde nasıl kullanıldığını tartışmak ve örnekler sunmaktır. Ülkelere göre farklılık gösteren durumlar varsa bunların neden kaynaklandığını; ülke kültürünün etkisinin olup olmadığını; eğitim kurumlarında idareci, öğretmen ve öğrencilerin eğitimde dijital btransformasyona bakış açılarında farklılık olup olmadığı  vb.  Bu kapsamda panele Türkiye, Bulgaristan, Makedonya ve Cezayir’den konuşmacılar katılacaktır.

Moderatör: S.GÜLSEÇEN

Panelistler:

Gjorgji Noveski, Milena Slivoska (Makedonya)

Doc.Dr. S.Bahadır Kert (YTÜ, Türkiye)

Prof. Yacine Lafifi (Cezayir, Guelma University, ilgi alanları: e-learning and new education technologies; data mining&technologies web; social computing; multi-agent systems)

Gospodin Balakchiev (Kiril Hristov İlköğretim Okulu, Stara Zagora, Bulgaristan)