Davetli Konuşmacılar

Dr. Sushil K. Sharma (Ball State University, A.B.D.)

Dr. Lida Kita (European Training Foundation)

Dr. Souad Sassi Boudemagh (Universite Mentouri Constantine, Cezayir)

Dr. Leyla Türker Şener (TETLAB Fikir Fabrikası, Türkiye)

Gospodin Balıkçiyev (Kiril Hiristov Primary School, Bulgaristan)

Not: Konuşmacıların özgeçmişleri, konu başlıkları ve konuşma özetleri duyurulacaktır.