Prof. Dr. Sushil SHARMA (Ball State Üniversitesi, ABD)

Sushil Sharma - MCOB

Sushil Sharma, Ball State Üniversitesi’nde hem Dekan Yardımcısı, hem de üniversite bünyesindeki ‘Miller College of Business’ta öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Sharma iki farklı doktora derecesine sahiptir. 10 yıldan fazla idari yöneticilik, 25 yıldan fazla ise eğitimcilik tecrübesi vardır. 2008-2012 yılları arasında Bilişim Sistemleri ve Operasyon Yönetimi Bölümü başkanlığı, 2011-2013 yılları arasında da MBA ve bazı sertifika programlarının yöneticiliğini yapmıştır.
Ball State Üniversitesi’ne katılmadan önce Hindistan Yönetim Enstitüsü’nde Doçent Doktor olarak görev yapmış, Kanada’da Waterloo Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak bulunmuştur. Ayrıca Hindistan Yönetim Enstitüsü’nde sayısal sistemler ve enformasyon teknoloji sistemleri grup başkanlıklarını yapmıştır.
Öncelikli araştırma alanları; bilişim sistemleri güvenliği, e-öğrenme, e-devlet, bilgisayar ortamlı iletişim, insan bilgisayar etkileşimi ve sosyal enformatiktir. Lisans ve yüksek lisans seviyesinde, veritabanı sistemleri, ERP sistemleri (SAP), elektronik ticaret, bilgisayar ve ağ güvenliği, yönetim bilişim sistemleri, sistem analizi ve tasarım, dağınık bilgi işlem sistemleri, bilgisayar ağları ve enformasyon sistemleri ile bağlantılı dersler vermiştir.
Dr. Sharma, eğitimci ve araştırmacı olarak bir çok ödüle layık görülmüştür. Birden fazla araştıma desteği almış ayrıca sayısız profesyonel başarısı olmuştur. ‘Cyber Slacking’ hakkındaki çalışması A.B.D’de birçok medya ve haber kanalı tarafından ilgi görmüş ve kendisi konuyla ilgili röportajlar vermiştir. E-öğrenme, yönetim, bilgisayar ve ağ güvenliği, ERP uygulamaları , insan bilgisayar etkileşimi gibi konularla ilgili olarak bir çok seminer, akademik konferans ve forumlara konuşmacı olarak davet edilmektedir. Ayrıca Dünya Bankası destekli projelere, firmalara ve çeşitli organizasyonlara danışman olarak destek vermiştir.
Şu anda The International Journal of E-Adoption dergisinde genel yayın müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Birçok ulusal ve uluslararası dergide hakem ve yayın kurulu üyesi olarak görev almaktadır.
Konuşma Başlığı: Changing Landscape of Learning Technologies – Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality and Beyond
Worldwide, most educators still prefer using the traditional face-to-face method to deliver their lectures in physical classrooms. Over the last two decades, the face-to-face method has been augmented with e-learning, using the internet and virtual environment technologies in virtual classrooms. New learning technologies, such as virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR), will further augment the higher education landscape with the use of virtual classrooms. These technologies are moving content and collaboration into a visual, spatial, and immersive three-dimensional (3D) environment. These technologies are combining Artificial Intelligence tools to create exciting opportunities to revolutionize learning.VR creates a wholly simulated reality; to create a more realistic and immersive experience (e.g. VR headgear or dedicated glasses and 3D programming). On the other hand, augmented reality (AR) superposes 3D objects, media contents or text information onto real-world images, for learners’ interaction and immersion. The combined form of AR and VR creates a MR in which real world with virtual components creates a real-time mixed reality. Using AR and VR tools and headsets, students will be able to experience virtual field trips of historical places, factory and manufacturing environments, as well as conduct experiments, and use gamification elements to create a more engaging learning experience.These technologies are going to revolutionize the learning landscape and take it to a new learning horizon. Researchers are predicting future learning technologies could take us to neuro-reality, in which the real world and the virtual one would be undetectable and technologies may interface directly with the human brain. What are these emerging learning technologies and the next realm of learning using virtual and augmented reality? How will these technologies change the pedagogy and design of curriculum? Will it change the skill sets of teachers and learners? How will we assess the intended outcomes of learning? Addressing how such technologies will change the design and pedagogy of curriculum is the next challenge for educators. This presentation will address these questions.