Eğitimde E-Dönüşüm Proje Yarışması – 2016

Türkiye’nin kalkınmasında en önemli faktör olan eğitimin çağımızda daha etkili ve yaygın olabilmesi ancak teknoloji ve internet olanaklarından yararlanmakla mümkün olabilecektir. Bu gerçekten hareket ederek eğitimde teknolojiyi kullanmakta olan okul/eğitim kurumları, STK ‘lar ve özel yazılım şirketlerinin bu yarışmaya katılmaları ve örnek olabilecek uygulamalarını sunmaları beklenmektedir. Okullarımız için de çok önemli bir saygınlık olan bu yarışma sonucunda yapılmakta olan uygulamaları “VI. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler” Konferansı’nda (http://futurelearning.org.tr/) poster olarak sergileme ve tanıtma olanakları sağlanacaktır.

İlki bu yıl gerçekleştirilen yarışma, TOVAK himayesinde her yıl devam ettirilerek eğitimde yeni örneklerin ve kaliteli uygulamaların gelişimine katkı sağlanacaktır. Verilecek ödüller maddi değerinden çok kurum ya da kişilerin iyi uygulamalarını geniş kitlelere tanıtarak onları onurlandıracak ve saygınlık kazandıracak olması bakımından önem taşıyacaktır.

“Eğitimde E-Dönüşüm Proje Yarışması – 2016” yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

Yarışma Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Eğitimde E-Dönüşüm Proje Yarışması'nın düzenlenme amacı nedir?

Bu yarışmanın düzenlenmesindeki amaç, bilgi çağını yakalamış eğitim kurumlarının ve yeni teknolojilerden yararlanan şirketlerin eğitim hizmetlerini ya da yeni teknolojilerle desteklenmiş ürünlerini projelendirmelerini sağlamak ve örnek olacak uygulamaları ortaya çıkararak geniş kitlelere tanıtmaktır.

Yarışmanın hedefleri;

 • Eğitim teknolojileri ile desteklenmiş eğitim sistemimine ilgi çekebilmek ve farkındalık yaratmak,
 • Daha iyi örnek olabilecek uygulamaların geliştirilmesini teşvik etmek,
 • Başarılı projeleri geniş kitlelere duyurmak ve örnek uygulama olarak tanıtmak,
 • Eğitim teknolojileri ile desteklenmiş e-Dönüşüm projelerinin kullanımına özendirmek,
 • Bu yarışmada ilgili kategoride dereceye giren katılımcıları ödüllendirmek,

olacaktır.

Yarışmaya kimler başvurabilir?

K12 (ilkokul, ortaokul ve liseler)
Üniversiteler
Özel sektör ya da kamu kurumları
Vakıf, dernek vb. gibi diğer kuruluşlar
Bireysel

Yarışma başvuru alanları nelerdir?
 • Entegrasyon planı (sınıf, kurum veya ulusal düzeyde.)
 • Kod öğrenme
 • Robotla öğrenme
 • Bilgisayar oyunu /öğretimsel bilgisayar oyunu
 • Web tabanlı içerik geliştirme (*)
 • Mobil öğrenme
 • Öğrenme yönetim sistemi (LMS)

(*) Eğitim Videoları: K12 (İlkokul, ortaokul ve lise) müfredatında bulunan üniteleri veya üniversitede okutulan ders konularını içeren 10-12 dakikalık videolarla başvurabilirler. Katılımcılar arasından başarılı olanlara TOVAK özel ödülleri verilecektir. TOVAK Özel Ödülleri, ödül destekçilerinin adını taşıyabilir.
Bu kategoride yarışmaya katılanlar katıldıkları videoların yayın haklarını “TOVAK’ın Destek Okul Sosyal Sorumluluk Projesine” (ticari amaçla kullanılmamak koşuluyla) bağışlamış sayılırlar. Ancak ileride videoların görüntü ekranı içinde yayınlanmak üzere Destek Okul Projesi için alınacak sponsor veya reklam gelirlerinden payına düşen telif ücreti katılımcıya ödenecektir.Her kategoride ilk üçe girenler belirlenerek sertifikaları verilir.

Yarışmaya başvuru ve jüri değerlendirme tarihleri nelerdir?

01.03.2016 tarihinde duyuruları yapılacak yarışmanın başvuruları http://futurelearning.org.tr/ ve www.tovak.org sayfalarından başvuruları 01.04.2016 tarihinden itibaren alınacak olup  30.06.2016 günü sonunda başvurular tamamlanmış olacaktır.

2016-04-01_11-10-48

Yarışma başvuru koşulları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
 1. Eğitim Teknolojilerinde İyi Örnekler Yarışmasına Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel öğretim kurumları ile yaygın eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezleri, vb) görev yapan öğretmenler, öğrenim gören öğrenciler STK ve özel sektör çalışanları bireysel veya grup olarak hazırladıkları eğitim projelerini sunmak üzere başvurabilirler.
 2. Kurumlar (özel/resmi)  birden çok başvuru yapabilirler.
 3. Başvurusu yapılacak projenin eğitim öğretim faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan bir yönü olmalıdır.
 4. Başvurusu yapılacak eğitim projesi özgün olmalıdır.
 5. Uygulanabilir, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olmalıdır.
 6. Başvurusu yapılacak eğitim projesi uygulanıyor olmalıdır veya proje önerisi olarak sunulmalıdır.
 7. Başvuru tarihleri içinde, başvuru formu eksiksiz olarak doldurulan projeler değerlendirmeye alınacaktır.
 8. Son başvuru tarihine kadar, başvuruda değişiklikler yapılabilir.
 9. Herhangi bir alanda yeterli sayıda başvuru olmaması halinde jüri üyeleri tarafından alınan karar ile kategori iptal edilebilir.
 10. Yarışmaya ücretsiz başvurulur.
Yarışmaya nasıl başvurabilirim?

Yarışmaya katılmak isteyen Değerli Başvuru Sahibi,
Lütfen başvuru dokümanını, dokümandaki talimatlara uygun bir biçimde doldurunuz. ONAY bölümünü el yazısı ile doldurunuz, imzalayınız ve tarayınız. Sonrasında başvuru dokümanı (varsa) ek dokümalarla birlikte edonusum@tovak.org adresine ve bilgi olarak (CC) elifkartal86@gmail.com adresine gönderiniz.

Yarışma Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Yarışma sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?

Jüri üyeleri tarafından yapılacak son değerlendirme sonucunda 24-26 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Future Learning Konferansında sergilenmeye ve sunulmaya hak kazanan başvurular, 01.10.2016 tarihinden itibaren www.tovak.org web sayfasından ilan edilecektir. İçeriği geliştirilmiş projelerde başvuranın yayınlanma onayı alındığı takdirde TOVAK işbirliği ile kullanıma açılarak TOVAK Akademi-Destek Okul web uygulaması ile paylaşılabilecektir.
Başarılı projeler Konferansın son gününde onurlandırılarak eğitim ve iş sektörüne duyuruları yapılacaktır. Ayrıca web sitesinde projelerin özetleri yayınlanacaktır.

07/03/2016
6749 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00